Ffisioleg Anifeiliaid

Symudwch o amgylch y sgrin i ddod o hyd i negeseuon am y fferm. Gallwch symud o amgylch y sgrin yn defnyddio'r llygoden neu'r botymau: W - i fyny; A - i'r chwith; D - i'r dde; S - i lawr.